Bu bir Kitap'tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik.

(İbrahim Suresi, 1)

Text Size

Hz. Mehdi (a.s.)'nin Bayrağı


"Mehdi'nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz'in bayrağı olacaktır." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 65)

"Peygamber'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. O'nda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah'ın vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23) "Alametlerine gelince: beraberinde Allah Resulünün (s.a.v.) gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamber'in vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Mehdi'nin zuhuruna kadar da açılmayacaktır. Sancağında 'El Biat"u Lillah- Allah için Biat' ibaresi yazılı olacaktır." (Kıyamet Alametleri, s. 164)

"Peygamber Efendimiz'in bayrağıyla çıkacaktır. O bayrak, dikilmemiştir, siyah ve dört köşelidir. Peygamberimiz'in vefatından sonra hiç açılmamış olup ancak Hz. Mehdi tarafından açılacaktır." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41-42, 52, 54)